Finance: onze aanpak

Van boekhouding tot “business in control”. We onderkennen een drietal opvolgende stappen om vanuit financieel perspectief “In control” te komen. Van Financial Accounting naar Management Accounting naar Business Controlling. In onze benadering zijn we in staat per stap de juiste prioriteiten te stellen om een substantiële bijdrage te leveren aan het professionaliseren van uw organisatie.

De stappen zijn cumulatief opvolgend waarbij de voorafgaande stap op voldoende kwaliteitsniveau gehandhaafd moet blijven alvorens een volgende stap te nemen. Hieronder een korte uitleg van de stappen.

  1. Financial Accounting. Hieronder wordt verstaan het juist, tijdig en volledig vastleggen van primaire processen en het rapporteren van de financiële uitkomsten van de programma’s ten behoeve van de externe verslaglegging. Het verder optimaliseren van de Administratieve Organisatie en het beter borgen van de Accounting Standards (IFRS, SoX) zullen een adequate vastlegging ondersteunen
  2. Management Accounting. Management Accounting omvat de informatieverzorging voor het management ter ondersteuning van beleidsbeslissingen en beheersingsprocessen. Zodra een goede vastlegging en rapportage van de basis informatie is gerealiseerd kan Management Accounting een bijdrage leveren aan een scherp inzicht in en over de resultaten. Door middel van het rapporteren van financiële en niet-financiële KPI’s (key performance indicatoren) kan een gebalanceerd beeld worden gevormd. Binnen de scope van Management Accounting valt ook budgettering en prognoticeren.
  3. Business in Control. Business Control zal de rol van professionele gesprekspartner op zich nemen. Advisering op commerciele effectiviteit, operationele excellence in efficiency & kwaliteit en risicomanagement dienen in samenhang te worden bekeken. Door multidisciplinair adviseren van het management is de Business Controller in staat een bijdrage te leveren aan een structurele verbetering van het resultaat